top of page

MEMBERS

SATORI HIGH IQ SOCIETY MEMBERS

001.NAOKI KOUDA

002.FREDERICK GOERTZ

004.IAKOVOS KOUKAS

005.SADATERU TOKUMARU

007.FUMIHIKO MINAGAWA

008.TADAYUKI KONNO

​009.YOSHIHISA KIMURA

010.ANDREA CASANOVA

011.HIROMICHI SUZUKI

012.ALESSANDRO CAMPANA

013.LOGAN SMIITH

​014.MASSIMO CALIARO

015.LEELA PAPADIOTI

016.Dr.EVANGELOS KATSIOULIS

​017.KEISUKE FUKUOKA

​018.DOMAGOJ DOMO KUTLE

020.MISAKI​ OHTA

022.SUSUMU OTA

023.WEI JIE WANG

024.YOSHIHITO NIIMURA

025.STEFAN MAJORAN

026.WU MEIHENG

027.YUKI SUNAGAWA

​028.YOHEIFURUTONO

029.JOSÉ GONZÁLEZ MOLINERO

030.Dr. EIRINI SKLIVA

031.PAUL MOROZ

032.MASANAO OHTAKA

033.JUAN GONZÁLEZ LIÉBANA:sub member
034.TAKASHI EGAWANO

​035.TOR ARNE JØRGENSEN

036.Li ZHIHANG

037.HUIQUAN LIU

​038.TOMOHIKO NAKAMURA

039.ENSONG ZHANG

​040.GABRIEL GAROFALO

041.MARIOS PRODROMOU

042.WU SIQIAN

043.ZIYUAN WANG

044.JIAHAO WANG​

045.KENTARO TAKIGUCHI
046.ZHONGLIN LEO

047.JAVIER HILARIO​

048.​MICHAEL ISOM

049.TAICHI NAGANO

​050.EMANUELE GUADAGNO

051.SHUGO MATSUOKA​

bottom of page